Author Archive

Ontwikkeladvies NL Leert Door

Auteur: agnes

NL leert door: gratis ontwikkeladvies en scholingstrajecten voor iedereen

Het werk verandert. Het wordt digitaler, meer op afstand en er zijn zelfs banen die verdwijnen, zeker nu. Herkenbaar? Dan is het gratis loopbaanadvies van NL leert door interessant voor jou. Je krijgt als werkende of werkzoekende de mogelijkheid om gratis ontwikkeladvies aan te vragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Het ontwikkeladvies begint met een arbeidsmarktscan. Zo krijg je inzicht in jouw kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en (bij)scholingsmogelijkheden die aansluiten op jouw ervaring en wensen.

Gratis scholingstrajecten

Dit najaar is het ook mogelijk om een gratis (online) scholingstraject te volgen. Je kunt hierbij kiezen voor een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing, vakgerichte module of oriëntatie op omscholing. Dit is een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten. Ook handig: de subsidieaanvraag voor loopbaanadvies en scholingskosten wordt gedaan door de adviseur of opleider. Je hoeft dus geen geld voor te schieten.

Meer informatie over gratis loopbaanadvies of (bij)scholing? Ga naar hoewerktnederland.nl ».

Hoe werkt het precies?

Tijdens een aantal gesprekken met mij, de loopbaanadviseur, komen jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften en zorgen aan de orde. Alles wat wordt besproken is uiteraard vertrouwelijk en blijft tussen ons. In het ontwikkeladvies staan jouw groei en toekomstplannen centraal. Het laat zien waar jouw kansen op de arbeidsmarkt liggen, waar jij je nog kunt ontwikkelen en hoe je jouw werk leuk kunt houden. Nu en in de toekomst.

Voor wie?

Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van de regeling NL leert door; van werkzoekenden tot werkenden, zzp’ers en zelfstandig ondernemers. Maak je als ondernemer gebruik van NOW 2.0? Attendeer je werknemers dan op NL leert door en voldoe hiermee aan de NOW 2.0-inspanningsverplichting om scholing te stimuleren.

Interesse?

Mail me, of maak gebruik van het contactformulier op mijn website.

Meer informatie op de website van de rijksoverheid: Klik hier »

Beter vlekken in je nek dan roest in je hoofd Lees verder »

Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

Auteur: agnes

December 2019: De regeling Ontwikkeladvies 45+ is erg succesvol gebleken. Op dit moment is het subsidieplafond in zicht en kan ik geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen.
Mocht de regeling verlengd worden dan zal ik dat uiteraard op mijn website vermelden.

Het ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.
Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan zelf in handen te nemen. Actief nadenken over hoe je op een duurzame en leuke manier werkend je pensioenleeftijd kunt bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunt voorkomen.
De subsidieregeling loopt tot januari 2020, zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Wie kan er deelnemen?

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45+’ers (inclusief zzp’ers) die gemiddeld 12 uur per week werken.
Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.

Wat houdt het in?

Tijdens persoonlijke begeleiding van totaal 4 uur staan jouw kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal. Na de begeleiding heb je een persoonlijk Ontwikkelplan in handen waarin een aantal acties staan beschreven die je op korte en/of lange termijn kunt inzetten om aan het werk te blijven.

Interesse?

Mail me, of maak gebruik van het contactformulier op mijn website.

Meer informatie op de website van de rijksoverheid: Klik hier »

Beter vlekken in je nek dan roest in je hoofd Lees verder »

Solliciteren – Workshop “Het Sollicitatiegesprek”

Auteur: agnes

Actief aan de slag met de voorbereiding van het sollicitatiegesprek. We bespreken jouw inhoudelijke boodschap, presentatie en houding. In het sollicitatiegesprek is niet alleen wát je vertelt belangrijk, maar ook hóe je dat vertelt. Hoe is je houding en je uitstraling? De theorie van gespreksvoering en omgaan met lastige vragen komt aan de orde.
Je kunt actief oefenen met een trainingsacteur. Voorafgaand aan het gesprek kun je met de acteur afstemmen wat je lastig vindt en tegen welke vragen je opziet. De acteur zal reageren op jouw manier van communiceren en geeft je feedback. Indien gewenst kan er gebruik gemaakt worden van video-opnamen.

Voor wie?

Voor iedereen die met zelfvertrouwen zichzelf wil presenteren in een sollicitatie- en/of netwerkgesprek.

Praktische informatie

De training wordt gegeven door Agnes Kroon en Marius Schalkwijk, beiden ervaren trainer én trainingsacteur. Dat staat garant voor een leerzame workshop waarna je met vertrouwen een ‘echt’ sollicitatiegesprek kunt aangaan.

Duur 4 uur (1 uur theorie, + 30 min. per deelnemer)
Deelnemers Minimaal 4 – maximaal 6 deelnemers (i.o. 8 deelnemers mogelijk)
Benodigdheden flipover
Ruimte waarin een rollenspel mogelijk is (stoelen 10 personen)
Voorbereiding Kom naar de workshop alsof je naar een sollicitatiegesprek gaat

Solliciteren – Training arbeidsmarktpresentatie

Auteur: agnes

Solliciteren kun je leren! In deze training leer je jezelf presenteren op de arbeidsmarkt. Je krijgt inzicht in je kwaliteiten en maakt daarmee een pakkend persoonlijk profiel. Je krijgt tips voor het schrijven van een motivatiebrief en je curriculum vitae.

Voor wie?

Voor iedereen die zich op de arbeidsmarkt begeeft en op de hoogte wil zijn van solliciteren anno nu.

Praktische informatie

De training wordt gegeven door Agnes Kroon. Voorafgaand aan deze training wordt een thuisopdracht toegestuurd.

Duur 4 uur
Deelnemers minimaal 6, maximaal 10
Benodigdheden flipover

Training Transitie & Transformatie

Auteur: agnes

Organisaties rouwen niet, maar mensen in organisaties wèl. Werk is een belangrijk deel van iemands identiteit en verlies van werk heeft op iedereen een ander effect.
Hoe ga je om met het verlies van je baan, met de stress en de onzekerheid die dat met zich meebrengt? Goed afronden is belangrijk om vooruit te kunnen kijken.
Op deze dag is er ruimte voor rust en reflectie. De training versnelt de verwerking van het baanverlies en geeft ordening en rust in je gedachten.

Voor wie?

Voor medewerkers die hun baan kwijt zijn geraakt (of wiens functie vervalt) en hier aandacht aan willen besteden om zich te kunnen richten op de toekomst.

Praktische informatie

De training wordt gegeven door Agnes Kroon. We gaan naar een buitenlocatie waar we gebruik kunnen maken van de natuur.

Duur 1 hele dag (9.30 – 17.00)
Deelnemers Minimaal 4, maximaal 10
Benodigdheden gemakkelijke kleding, wandelschoenen

Workshop “organisatieverandering en mobiliteit” met nagesprek

Auteur: agnes

Het verdwijnen en ontstaan van functies is een onherroepelijk en continu proces. In de omgang met boventallige medewerkers worden leidinggevenden geconfronteerd met vraagstukken over mobiliteit, en met emoties en gedrag. Wat kun je verwachten, waarop moet je anticiperen en hoe ga je om met de emoties en gedrag van je medewerkers? In deze workshop krijg je inzicht in de do’s en don’ts en gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Voor wie?

Voor leidinggevenden en HR professionals.

Praktische informatie

De workshop wordt gegeven door Agnes Kroon. Als HRM’er en loopbaancoach heb ik veel mensen begeleid in verandertrajecten. Ik heb de impact van onzekerheid gezien bij anderen en die ook zelf ervaren in een reorganisatie. Ik ken de emoties en de frustraties waar je mee om moet gaan.

Duur 2 uur
Deelnemers Bijvoorbeeld alle teammanagers (voor een maximaal nagesprek)
Benodigdheden beamer

Workshop slechtnieuwsgesprek

Auteur: agnes

Slecht nieuws is gewoon slecht nieuws.
Slecht nieuws is niet leuk om te ontvangen en ook niet om te brengen.

De brenger van de boodschap hikt vaak enorm aan tegen het gesprek. Want hoe zakelijk de inhoud ook kan zijn, de boodschap raakt een emotionele snaar bij de ontvanger. Deze kan bijvoorbeeld in woede en/of verdriet uitbarsten.

Is het mogelijk om slecht nieuws op een leuke manier te brengen?
Nee, maar een effectief slechtnieuwsgesprek beperkt wel de schade voor de ontvanger.

Wat houdt de workshop in?

Het doel van een slechtnieuwsgesprek is de boodschap zó te brengen, dat deze duidelijk is voor de ontvanger. Het is belangrijk dat de ontvanger begrijpt dat de boodschap definitief is en niet onderhandelbaar.

In de workshop leer je het slechte nieuws te brengen en vervolgens de ontvanger te helpen om het slechte nieuws te verwerken. Je leert hoe je zakelijk kunt blijven maar ook inlevingsvermogen kunt tonen. Hard op de inhoud, zacht op de relatie.

Wat is het resultaat van de workshop?

 • Je weet hoe je je moet voorbereiden op een slechtnieuwsgesprek
 • Je weet hoe je de regie voert over zo’n gesprek
 • Je weet wat je wel en vooral niet moet zeggen
 • Je weet wat je moet doen… of laten
 • Je hebt ervaren wat werkt
 • Je kent je eigen valkuilen

Voor wie?

Deze workshop is geschikt voor leidinggevenden en HR-professionals die slapeloze nachten of knikkende knieën hebben bij de wetenschap morgen een medewerker te moeten vertellen dat:

 • Hij ontslagen wordt
 • Hij van zijn functie wordt gehaald
 • Hij geen promotie zal krijgen
 • Hij zijn vrije dag niet krijgt (slecht nieuws light)

Kennis van hoe mensen slecht nieuws verwerken wordt afgewisseld met voorbeelden en oefenen. Ondanks het slechte nieuws mag er op deze dag veel gelachen worden!

Door wie?

De training wordt gegeven door Agnes Kroon en Marius Schalkwijk, beiden ervaren trainer én trainingsacteur. Dat staat garant voor een dag vol dynamiek.

Praktische informatie

Duur 2 aaneengesloten dagdelen (1 hele dag > 9.30-17.00)
Deelnemers minimaal 6, maximaal 8
Benodigdheden flipover, beamer
Ruimte waarin een rollenspel mogelijk is (stoelen 10 personen)

Waar is hier de nooduitgang?

Auteur: agnes

loopbaanzelfsturing in een veranderende wereld

Nooit keek ik waar de nooduitgang was in een hotel. Tot mijn bed in Tokio bewoog door een kleine aardschok. Nooit dacht ik na over ontslagen worden, tot ik zelf boventallig werd.
Check jij waar de nooduitgang is als je in een hotel overnacht? Of reken je erop dat de bedrijfsleiding zorgt dat je veilig beneden komt bij brand? Het valt mij op dat in organisaties veel werknemers zo denken. Ik heb vast werk en mijn werkgever zorgt voor mij als het spannend wordt. Met de huidige arbeidsmarkt een onverstandige gedachte.

Baanzekerheid is schijn
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Door de komst van internet zijn technologische vernieuwingen ingezet met verstrekkende gevolgen. Denk aan thuiswerken; je hoeft niet meer op je werk te zijn om je werk te kunnen doen. Werk dat makkelijk te automatiseren is, verdwijnt. De vraag naar administratieve functies is sinds 2011 jaar op jaar gedaald met 12%. En dat blijft voorlopig zo. Loodgieters krijgen het dus minder moeilijk dan secretaresses en juristen.

Binnen organisaties wordt de invloed van de markt steeds dominanter. Organisaties worden steeds meer een netwerk met ketens van projectteams waarin medewerkers en vakspecialisten flexibel worden ingezet. Comfortabele vertrekregelingen staan onder druk. De rol van de overheid wordt ingeperkt en de werknemer is meer en meer verantwoordelijk voor de eigen loopbaan.

Op de arbeidsmarkt zien we dat langer doorwerken en flexibilisering van arbeidscontracten trends zijn geworden. Een werkgever is steeds minder voor altijd. Veertig jaar bij dezelfde baas en een vast contract komen steeds minder voor. Ook als je ergens al twintig jaar werkt kun je zomaar aan de beurt zijn bij een reorganisatie. Baanzekerheid is schijn.

Dit klinkt bedreigend, maar dat hoeft het niet te zijn. We worden aangesproken op ons vermogen om mee te veranderen met wisselingen en omslagen. Dat betekent niet achterover leunen en afwachten wat er gebeurt, maar zelf de regie en verantwoordelijkheid nemen over je loopbaan. Zelfkennis ontwikkelen, zodat je kunt uitgaan van eigen wensen en eigen kracht en meer mogelijkheden hebt om aan het werk te blijven.

Hoe pak je dat aan?
Volg de ontwikkelingen en wees ze voor. Werkgevers stellen hogere eisen aan vakbekwaamheid, vaardigheden en competenties van medewerkers. Ze verwachten ook dat je die zelf op peil houdt. Voor steeds meer beroepen bestaan registers; je moet aantonen dat je je vak bijhoudt. Het is dus van belang dat je jezelf up-to-date en aantrekkelijk houdt voor werkgevers. Een datascientist vindt vandaag nog een nieuwe baan, mits hij zijn CV / LinkedIn profiel op de juiste manier heeft geschreven, terwijl een boekhouder meer baat heeft bij het ontwikkelen van een specialisatie om kansrijk te zijn op de arbeidsmarkt.

Maak dus gebruik van de opleidingsmogelijkheden in je vakgebied. Blijf leren. Sleutel aan je huidige werk door jobcrafting; probeer je baan zo in te vullen/aan te passen dat je je kwaliteiten en motivatie maximaal benut. Pin je niet vast op één beroep. Vraag of je de talentspiegel (A&O fonds) mag doen om je te oriënteren op alternatieven voor je huidige werk. Als je weet: ik kan ook nog wat anders sta je sterk. Zelf combineer ik mijn advieswerk met het werken als trainer en trainingsacteur. Als het één minder wordt, kan ik me richten op het andere.

Leun niet teveel op het sociaal plan of statuut van je organisatie. Met een gouden rand zijn ze veelal ingestoken op financiën en niet gericht op het vergroten van jouw perspectief en arbeidsmarktkansen. Inactiviteit is dé killer in de zoektocht naar ander werk.

Koffiedrinken met je netwerk
Het merendeel van de vacatures wordt via netwerken ingevuld. Organisaties vragen aan hun medewerkers of zij een geschikte kandidaat weten. De krant en vacaturesites worden minder ingezet; LinkedIn en Twitter worden steeds belangrijker.

Sociale vaardigheden als klantvriendelijkheid en netwerken zijn niet te automatiseren en kun je overal inzetten. Dus breng je netwerk in kaart en ontwikkel het verder. Met lesgeven of vrijwilligerswerk kun je je netwerk flink uitbreiden. Verbreed je horizon, ga eens op een andere afdeling of in een ander bedrijf kijken. Een kop koffie drinken met mensen die werk doen wat jij ook leuk vindt of bij een organisatie werken die jouw interesse heeft is een begin. Wat kunnen ze mij vertellen, hebben ze advies voor een vervolgstap, kan ik ook iets voor hen doen? Mocht het fout gaan op je huidige werkplek dan heb je ‘warme netwerkcontacten’ die met je mee kunnen denken.

Kortom, zorg voor een nooduitgang en maak een vluchtplan, en bedenk: het gaat razendsnel. Zorg dat je curriculum vitae op orde is en je in één adem kunt vertellen voor welk probleem jij de oplossing bent.

Dit artikel is in juni 2016 gepubliceerd in FLEX, het magazine voor regionale mobiliteit.

Beter vlekken in je nek dan roest in je hoofd

Auteur: agnes

In- en externe mobiliteit, hoezo?

We waren oprecht ontsteld, consulenten op een uitzendbureau, toen onze vestigingsmanager aankondigde dat wij op elkaars balie ingewerkt moesten worden.

Ik werkte met veel plezier aan de productiebalie waar mijn uitzendkrachten schoonmaker, monteur of inpakker waren. Nu moest ik bij de medische balie verpleegkundigen en thuishulpen gaan inzetten op allerlei diensten en locaties. En op die locaties overleggen met de managers. Ik moest me verdiepen in hun cao’s; ziekenhuizen, thuiszorg en gehandicaptenzorg om de verloning correct uit te kunnen voeren.
Het was ingewikkeld en ik moest behoorlijk uit mijn comfortzone zoals dat tegenwoordig heet.

Veel later realiseerde ik mij wat het mij gebracht heeft. Kennis van verschillende vakgebieden, inzicht in cao-toepassingen en communicatievaardigheden. Ik leerde klantgericht zijn, plannen, organiseren en netwerken. En daardoor kon ik op vestigingen in de hele regio worden ingezet.
Interne mobiliteit, al kende ik dat toen nog niet.
Mijn collega uitzendconsulent ging tijdelijk aan de slag op het bedrijfsbureau van een externe klant. En heeft zich daar kunnen ontwikkelen tot een veelzijdig leidinggevende.

Vastroesten in je comfortzone
Waarom zou je het doen, intern of extern bewegen? Uit onderzoek van Intelligence Group blijkt dat een financiële beloning de belangrijkste motivatie is om intern te bewegen. Het zakentijdschrift Forbes schrijft waarom het voor jezelf belangrijk is. “Als je vast gaat roesten verlies je je talenten en mogelijkheden uit het oog. En dat is schadelijk voor je ontwikkeling en baankansen”.
Herken je deze tekenen dat je te lang bent blijven hangen in je baan?

 • Je kunt geen drie werkgevers in je omgeving opnoemen waar mensen met jouw vaardigheden werken. Simpelweg omdat je je baankansen niet in de gaten houdt;
 • Je hebt geen antwoord op de vraag ‘wat zijn de drie belangrijkste capaciteiten die je nodig hebt om snel een nieuwe baan te vinden’. Je hebt namelijk geen idee waar de markt momenteel behoefte aan heeft;
 • Je werkt niet aan projecten die je inspireren of waar je blij van wordt;
 • Als iemand je vraagt wat je in 2012 deed, weet je dat niet omdat alle jaren ongemerkt in elkaar over zijn gevloeid;
 • Zodra je je werkplek verlaat, denk je niet meer aan je werk. Je verzint geen nieuwe ideeën om je functie nog beter uit te voeren.

De comfortzone is de (mentale) plek waar je je veilig voelt. Maar het is ook de plek waar je je niet zult ontwikkelen. Hoe zit het met jouw werkplezier? Ben jij duurzaam inzetbaar tot je pensioen? Doe je werk waarbij je persoonlijke doelstellingen en die van de organisatie zoveel mogelijk samenvallen?

Wisseling van werkomgeving helpt om nieuwe inspiratie en energie op te doen. Overweeg dat eens als je nadenkt over een volgende stap in je carrière. Wat ook een zijwaartse stap kan zijn. Regio Flex Werk geeft geweldige mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen zonder dat het meteen consequenties heeft. Je kunt tijdelijk op een andere plek, of bij een andere organisatie gaan werken. Je kunt nieuwe vaardigheden leren in een flexklus.

Wat levert het op?
Na afloop van de werkzaamheden keer je terug in je eigen functie met een frisse blik. Misschien heb je nieuwe ideeën voor je functie of de wens om een training of opleiding te volgen. De opgedane werkervaring kan helpen bij latere sollicitaties. Door te rouleren naar andere afdelingen ontstaan nieuwe verbanden en contacten die kunnen zorgen voor betere afstemming binnen de organisatie.

Kleine stapjes zijn ook vooruitgang
Begin met onderzoeken bij jezelf waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Praat eens met mensen in je omgeving over je kwaliteiten, over je vak en de ontwikkelingen. Onderzoek hoe je van toegevoegde waarde bent en het verschil maakt in je team. En kijk met de antwoorden op deze vragen in je achterhoofd eens naar de vacatures en flexklussen die voorbij komen.
Wat zou jij kunnen en wat zou jij graag willen leren?

Daag jezelf uit. Zelfreflectie en de bereidheid om een leven lang te leren zijn noodzakelijk. Dat betekent echt niet dat je met een vierjarige opleiding moet starten. Zet een gesprek over jouw loopbaan, jouw wensen en mogelijkheden jaarlijks op de agenda met je manager.

Spannend? Dat is het zeker. Vlekken in je nek? Vast. Geen fouten willen maken? Dan leer je ook niks. Durf je niet? Toch doen. Begin gewoon, probeer het uit, gun jezelf deze ervaring en neem zo zelf de regie over je loopbaan. Vooruitgang boeken in de richting die je graag wilt motiveert enorm. En daarbij maakt het niet uit hoe groot die vooruitgang is. Bij elke stap neemt je zelfvertrouwen toe.
Kleine stapjes zijn ook vooruitgang!

Dit artikel is in maart 2017 gepubliceerd in FLEX, het magazine voor regionale mobiliteit.

Solliciteren met tranen

Auteur: agnes

‘En iedere keer moet ik huilen bij die vraag.’
Aan het woord is Elma, een cliënte die met mij haar sollicitatiegesprek wil oefenen.

Ze is al een aantal keer op gesprek geweest, en iedere keer moet ze huilen als haar opleiding ter sprake komt. Ze krijgt namelijk altijd de vraag waarom ze zéven jaar lang heeft gestudeerd. Deze studie is toch in vier jaar af te ronden? Of heeft ze gewoon lekker lang genoten van haar studententijd?

Elma heeft een aantal jaar voor haar zieke vader gezorgd, tot zijn overlijden. Er waren periodes waarin ze meer in het ziekenhuis zat dan in de collegebanken. En als ze wel thuis was had ze vaak zoveel aan haar hoofd, dat de studie op het tweede plan kwam. Elma haar moeder was al eerder overleden en als enigst kind wilde zij er zijn en alles doen voor haar vader.

Inmiddels is het al een paar jaar geleden en heeft ze een fijn leven. Het verlies van haar ouders heeft ze, dacht ze, wel goed verwerkt. Maar de gedachten aan haar studietijd riepen iedere keer veel emoties op. En op tranen zit je niet te wachten in je sollicitatiegesprek. Weg is alles wat je wilt vertellen over je motivatie en je kwaliteiten. Voor de sollicitatiecommissie niet leuk, en voor Elma al helemaal niet.

Op mijn verzoek schreef ze alle vragen op die haar in de sollicitatiegesprekken zo uit balans brachten. Daarna zochten we bij elke vraag een antwoord van ongeveer vier zinnen dat kort de situatie van toen weergaf. Genoeg informatie die niet uitnodigde tot meer vragen. En daar gingen we mee oefenen. Ik was de sollicitatiecommissie en Elma was zichzelf.

We wisselden de ‘sollicitatiegesprekken’ af met een spelletje of een oefening en de eerste paar keer dat ik Elma ‘overviel’ met een vraag over haar opleiding was het wel even moeilijk. Maar het ging steeds beter naarmate Elma de antwoorden paraat had. We oefenden voor de spiegel haar houding en gezichtsuitdrukking als ze haar verhaaltje deed.

Twee maanden later werd ze aangenomen op een nieuwe functie. Er was in het sollicitatiegesprek niets gevraagd over haar opleiding.