Hoe kan een verandertraject succesvol verlopen?

Voorop staat zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. In mijn coaching en training combineer ik deskundigheid met een luisterend oor en een warm hart. Met als basis gesprek en interactie zoek ik diepgang op een positieve, pure manier.

  • ik nodig je uit om jouw verhaal en ervaring met mij te delen en daag je uit om op een andere manier te kijken
  • ik gebruik speelse werkvormen, onderbouwd door theorie, om te spiegelen en te reflecteren

Mijn aanpak is gericht op

  • oog en oor voor de mensen die het aangaat; dit is een krachtig middel tot succes
  • ontwikkeling van zelfkennis, waardoor iemand in beweging komt
  • nieuw perspectief; dit leidt tot een actieve houding met besparing en rendement tot gevolg
  • balans tussen denken en doen; dit geeft een stevige basis om zelf de regie te nemen en bespoedigt het verandertraject
Waar is hier de nooduitgang? Lees verder »

"Wat ik vooral als manager zeer waardeerde in Agnes, was de wijze waarop ze mij handvatten gaf om het gesprek met boventallige medewerkers aan te gaan over hun inzet. Daarmee wist ze mij als het ware ook als 'instrument' in te zetten voor de begeleiding van werk naar werk. Agnes is een zeer betrokken loopbaancoach, toont gevoel voor de situatie van mensen en is meevoelend, zonder het doel, namelijk begeleiding naar werk, uit het oog te verliezen."

"De aanpak van Agnes kenmerkt zich door warmte en betrokkenheid in perfecte combinatie met nuchterheid en realiteitszin. Mensen voelen zich door haar warmte en betrokkenheid snel thuis, durven zich open te stellen en in het proces mee te gaan. In het proces volgt ze stappen, in ieders tempo en vanuit verschillende 'begin-situaties', waarbij ook voor een ieder voldoende persoonlijke ruimte is."