Archive for February, 2019

Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

Auteur: agnes

December 2019: De regeling Ontwikkeladvies 45+ is erg succesvol gebleken. Op dit moment is het subsidieplafond in zicht en kan ik geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen.
Mocht de regeling verlengd worden dan zal ik dat uiteraard op mijn website vermelden.

Het ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.
Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan zelf in handen te nemen. Actief nadenken over hoe je op een duurzame en leuke manier werkend je pensioenleeftijd kunt bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunt voorkomen.
De subsidieregeling loopt tot januari 2020, zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Wie kan er deelnemen?

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45+’ers (inclusief zzp’ers) die gemiddeld 12 uur per week werken.
Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.

Wat houdt het in?

Tijdens persoonlijke begeleiding van totaal 4 uur staan jouw kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal. Na de begeleiding heb je een persoonlijk Ontwikkelplan in handen waarin een aantal acties staan beschreven die je op korte en/of lange termijn kunt inzetten om aan het werk te blijven.

Interesse?

Mail me, of maak gebruik van het contactformulier op mijn website.

Meer informatie op de website van de rijksoverheid: Klik hier »

Beter vlekken in je nek dan roest in je hoofd Lees verder »